Farligt avfall Stockholm

Plastförpackningar Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning. Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och...
Continue reading
När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - soppåsen. Men den kan också återvinnas! Blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som...
Continue reading
Kemikalier kan orsaka stor skada på miljön om de används på fel sätt. De kan vara giftiga för både människor och djur, men också skada växter. Följande och liknande kemikalier ska lämnas i sin originalförpackning på miljöstation eller kommunens bemannade återvinningscentral: Bekämpningsmedel...
Continue reading