Restavfall

Restavfall

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - soppåsen. Men den kan också återvinnas!


Blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.