100% eldrivet, el från vindkraft och solceller.

100% eldrivet, el från vindkraft och solceller.

Vi har valt att endast arbeta med leverantörer som enbart har elbilar i sin park. 

Vi har även köpt in olika typer av elektriska transporter. Idag består vår flotta av el moped bilar, el cyklar, el bilar, el båt (Skärgårdskunder) och inom kort större el transport bilar.

Vi har precis startat satsningen på vindkraftverk och solsellsparker där vi kommer Producera den elen vi förbrukar för att hela tiden se till att alla led blir hållbart. 

 

kontakta oss på : info@stadfirmaplus.se

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.